heartbeat znakjmeno

Praktický lékař pro dospělé - Závodní preventivní péče

WebDesign 2017 VW ©

Zástupy


Dovolená nyní neplánována.

.


V době nepřítomnosti lékaře poskytuje neodkladnou zdravotní péči
Nemocnice Šumperk a RZP 155 (rychlá zdravotní pomoc).